Termal Yanıklar
Hiperbarik oksijenin termal yanıklardaki olası yararlı etkisi, hiperoksik vazokonstriksiyon sonucu ödemin azalması, kollajen yapımının artması ve bakterilerin fagositik aktivite ile yok edilmesine bağlıdır. Yanıklı ve HBO2 tedavisi uygulanan hasta grubu ile, yanıklı ve HBO2 tedavisi uygulanmayan grup arasında, mortalite ve hastanede kalış süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır.
 
Geçtiğimiz 20 yılda, solunum desteği, topikal ve parenteral uygun antibiyotiklerin kullanılması, erken debridman, enteral ve parenteral beslenme gibi yöntemler, yanık tedavisinde ilerlemelere olanak sağlamıştır. Yanık hastalarının enfeksiyona çok açık olması sebebiyle transport güçlükleri vardır. Bu hastalara klinik içi HBO uygulayabilen bir yanık merkezi de olmadığından yanık tedavisinde HBO kullanımı çok düşük seviyededir ve transport sırasında alınacak risk düşünüldüğün de bu tür merkezlere hasta kabul etmek enfeksiyon riski açısından çok sakıncalıdır.
 
Sağlık Bakanlığı Endikasyon Listesine girmiş olup özel ve devlet sigortalarınca karşılanmaktadır.