Nekrotizan Fasııtıs

 Hızlı, ilerleyici ve kaslar hariç, deri ve derialtı tüm dokuda gelişen infeksiyon ‘Nekrotizan Fasiitis‘ olarak tanımlanır. Mortalite günümüz modern tıbbına rağmen çok yüksektir. Nekrotizan fasiitis gazlı gangrenle benzerlik gösterir. HBO2’nin  antibiyoterapi ve cerrahinin tedavi için birlikte kullanılmasının mortalite ve tedavi için yararlı olduğu gösterilmiştir. HBO2’nun olguların ½’sinde yararlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

 

Sağlık Bakanlığı Endikasyon Listesine girmiş olup özel ve devlet sigortalarınca karşılanmaktadır.