Aşırı Kan Kaybına Bağlı Anemi

Hiperbarik şartlar altında, kanda çözünmüş olan oksijen, hücresel metabolik gereksinimini hemoglobinin oksijen transportuna gerek kalmadan karşılayabilir. HBO2; hemorajik şok tedavisinde ve dini inançları nedeni ile transfüzyonu reddeden kişilerde kullanılabilir. Ülkemizde bu tür inançlara sahip kişiler yaşamadığından  bu alanda kullanım örneği yoktur.

Sağlık Bakanlığı Endikasyon Listesine girmiş olup özel ve devlet sigortalarınca karşılanmaktadır.