Anoksik Ansefalopati
Hipoksiye yanıt olarak beyin dokusunda vazodilatasyon ve ödem gelişmektedir. Anoksik ansefalopati tedavisindeki konvansiyonel yöntemlere (kortikosteroidler,osmotik diüretikler, hiperventilasyon, sıvı kısıtlaması, barbitüratlar ve ventrikül drenajı) ek olarak HBO2 uygulamasının yararlı olduğu bildirilmekte ancak erken dönemde yoğun bakım şartlarında bu hastaları almak için henüz fiziki şartlar ve rutin uygulama oluşmamıştır. Bu sorun sadece ülkemizde değil tüm dünyada bu şekildedir. Son yıllarda HBO tedavi ünitesi olan Nöroloji servisleri sayesinde bu alanda ki veriler çoğalmaktadır.
 
Tatlı suda ve tuzlu suda boğulma sonrası gelişen anoksik ansefalopati tedavisinde de HBO2’nin etkinliği ise yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
 
Sağlık Bakanlığı Endikasyon Listesine girmiş olup özel ve devlet sigortalarınca karşılanmaktadır.