Ani Görme Kaybı
Santral retinal arter oklüzyonuna bağlı olarak gelişen ani görme kaybında, erken dönemde HBO tedavisi alan hastalarda hipoksi giderilerek görmenin geri kazanılması sağlanmaktadır. Tedaviye ilk 6 saat içinde başlanmasının etkinliği ciddi oranda arttırdığı klinik tecrübe sahibi hekimlerce belirtilmektedir.
 
İlk 24 saati geçiren hastalarda geri dönüşüm beklentisi çok azalmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Endikasyon Listesine girmiş olup özel ve devlet sigortalarınca karşılanmaktadır.