Ülkemizde Uygulama Nasıl?
Ülkemizde ki HBO tedavi merkezleri İstanbul Tıp Fakültesi ekolünden etkilenmişlerdir. Bu ekol özellikle Erzincan, Adapazarı ve Düzce depremlerinden sonra diğer kliniklerce de kabul görmüştür. Bu ekolde esas itibariyle HBO klinikleri birer yara tedavi takip merkezi gibi çalışmaktadırlar.
 
Ülkemizde ki hastalar göz önüne alındığında ayaktan tedavi için her gün belli bir yere düzenli pansumana hastanın gelmesini beklemek çok gerçekçi değildir.Bu sebeple de cerrahi öncesi ve sonrası pek çok hasta hastanelerde yatırılmak zorunda kalmaktadır. Buda böylesi hassas yaralarda hastane enfeksiyonu gelişme riskini ve tedavi maliyetini artırmaktadır. Ancak aynı hastaların böylesi bir cihazla tedavi olmak için HBO kliniklerine düzenli geldiği de ortadadır. Bu duruma uyum gösteren HBO klinikleri süreç içinde hastanın her gün düzenli yapılması gereken yara pansumanı ve takibi gibi tali görevleri asli görev haline getirmişler ve tedaviyi düzenleyen klinisyene düzenli bilgi aktarımı, evde pansuman, hasta taşıma servisi gibi pek çok ek servisi de vermeye başlamışlardır.