Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nasıl Etki Eder?
Hiperoksijenasyonun sonucu olarak aktive olan çok önemli fizyolojik mekanizmalar HBO’nin spesifik terapötik sonuçlarını açıklar
 
Hiperoksijenasyon:
 
HBO tedavisi kan ve dokularda daha fazla oksijen çözünmesini sağlar. 2 ATA ’da %100 oksijen solunması doku oksijen basıncını arttırır ve problemli dokularda da oksijen basıncının normal değerlere veya normalden daha yüksek değerlere yükselmesini sağlar. Tedavi sırasında yükselen oksijen basıncının ardından seans sonrasındaki göreceli hipoksinin iskemik veya zayıf perfüze olan yaralarda kapiller damar oluşumunu uyardığı gösterilmiştir. Hiperoksijenasyon ; iskemik yaraların, problemli kronik yaraların , tutması şüpheli greft ve flaplerin tedavisinde çok faydalıdır. Ayrıca bazı spesifik enfeksiyonların tedavisinde de faydası vardır.
 
Yüksek Basıncın Mekanik Etkisi:
 
Basıncın artışı ile dolaşımdaki ve dokulardaki gazların hacimleri ve oluşmuş gaz kabarcıklarının çapları küçülür. Bu etkiden atardamar gaz embolisi ve kabarcık oluşumuyla ilintili olan dekompresyon (vurgun) hastalığında faydalanılır.
 
Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesinde HBO:
 
CO hemoglobine oksijenden 200 kat fazla afinite ile bağlanır. Hiperbarik tedavi sırasında çok yüksek miktardaki oksijen HbO2+CO→HbCO+O2 sola çevirerek CO’in yaklaşık 14 kat daha hızlı ayrılmasını sağlar. Daha da önemlisi kabin içerisindeki oksijenasyon doku hücrelerinde meydana gelen biyokimyasal bozulmayı sonlandırır. Sıklıkla geç veya ölümcül nörolojik hasara yol açan bu bozulmuş biyokimyasal değişiklikler normobarik oksijen ile düzelmez. HBO , genellikle duman İnhalasyonu ile birlikte görülen akut siyanid zehirlenmesinde de kullanılır.
 
Mikrosirkülasyon Üzerine Etkiler:
 
Yüksek basınçta oksijen normal dokulardaki kan damarlarında , hipoksi oluşturmaksızın konstriksiyona sebep olur. Fakat zaten oksijenden mahrum olan dokularda konstriksiyona sebep olmaz. HBO crush yaralanması ve diğer akut travmatik iskemilerde çok faydalıdır. Lökositlerin kapiller duvara yapışmasını belirgin ölçüde azaltarak iskemi reperfüzyon hasarın oluşumunu engeller. Hücrelerin içindeki ATP’yi koruyarak ödemi %50 üzerinde azaltır. Oksijen yüksek basınç altında normalden 3-14 kat (derinliğe bağlı değişken) daha fazla diffüze olur , böylece hasarlı dokudaki kapillerin fonksiyonel kalmasını sağlar. Atp’nin korunması da çok önemlidir; greft gerektiren derin ikinci derece yanıkların ve full thickness yaralanmaların ilerlemesini engeller. Cerrahi öncesi yara sınırlarının netleşmesini ve küçülmesini sağlayarak, cerrahlara önemli ölçüde kolaylık sağlar.
 
Antibakteriel Etkiler:
 
HBO Anaerob mikroorganizmaların büyümelerini inhibe eder ve lökositlerin aerob mikroorganizmaları öldürme aktivitelerini arttırır. HBO lökositlerin bakteri öldürme kabiliyetini 2-3 kat arttırır. Bu özellikle hastanın direnç faktörlerinin bozulduğu ; immunosupresyonu da kapsayan disvasküler durumlar ve bozukluklarda özellikle önemlidir.