Ekonomik Etkileri?
HBO hastanın bir hastanede yatmasını gerektirmeden yapılabilen bir tedavidir, özellikle bazı zor ve tedavisi masraflı hastalıklardaki yüksek orandaki başarısı ile hastane yatış süresini azaltmak sureti ile masrafları azaltır. Örneğin en eski kabul görmüş endikasyon olan Hava ve Gaz Embolisinde HBO’nun, yüksek mortalite oranlarında azalma, kalıcı nörolojik hasardan korunma veya azalma sağladığı gösterilmiştir. CO zehirlenmesinde HBO’nun primer tedavi metodu olduğu kanıtlanmıştır.
 
Komplikasyon oranının çok yüksek olduğu Crush yaralanmalarında enfeksiyon oluşması durumunda masraflar 15.000-50.000 YTL seviyelerine yükselebilmektedir. HBO tedavisi sayesinde toplam maliyet %25 oranında azalabilir. Diyabete bağlı nontravmatik amputasyonlardaki yüksek maliyetler HBO ile amputasyon ihtiyacının azalması, komplikasyon oranının azalması ve hastane de yatış süresi kısalması sureti ile azaltılabilmektedir. Bunlar sadece HBO’in ekonomik anlamdaki etkilerine birkaç örnektir.
 
Emeklilik yaşının sürekli yükseldiği günümüzde 65 yaş öncesi hastalara amputasyon yapılması sonrası oluşan işgücü kaybının yaratacağı ekonomik ve sosyal kayıpların büyüklüğü göz önüne alındığında dünyada ki tüm sigorta sistemlerin HBO tedavilerini önermelerinin sebebi daha net anlaşılabilir.