Basınç Odası Nedir?
Basınç odaları, dalış hastalıklarının ve hiperbarik oksijen tedavisinden yarar gören hastalıkların tedavisinde kullanılan aygıtlardır. Çelik gövdeli olanları en sık kullanılmakla birlikte akrilik ya da karışık yapıda imal edilebilirler.
 
Basınç odaları yapılarına göre 2’ye ayrılırlar
 
Tek kişilik basınç odaları
 
Tek kişilik basınç odalarında ortam havası oksijen ile basınç altına alınır ve tek hastaya seans yapılır.Hasta oksijeni ortamdan solur. Oksijen toksisitesi gelişme riski dolayısıyla 2ATA’dan yüksek basınçta tedavi yapılamaz. Genel durumu kötü olan yada klostrofobisi olan hastalar için uygun değildir.
 
 
Çok kişilik basınç odaları
 
Çok kişilik basınç odalarında ortam havası normal hava ile basınç altına alınır. 1 seansta basınç odasının büyüklüğüne göre 1’den çok hasta tedavi edilir. Kliniklerde yaygın olarak kullanılan basınç odaları 10-12 kişiliktir. Hastalar oksijeni maskeyle, başlıkla veya gerektiğinde endotrakeal tüple solurlar.