Standartlar

Merkezimizin temizliği iç personel tarafından, lokasyon bazında yapılır. Bunlarda ilki hastaların yaralarının açıldığı pansuman odası, ikincisi hastanın HBO tedavisine girdiği kabin ve kabine basınç sağlayan kompresör hava sistemi, üçüncüsü genel kullanım alanlarının temizlik ve hijyenidir.