Kısa Tarihçe

Hiperbarik oksijen tedavisi 1880 yılından beri kullanılmaktadır. Bir anestezistin hastaların daha kısa sürede iyileşmelerini sağlamak için ameliyathanenin oksijen düzeyini arttırmasıyla tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu yıllarda hiperbarik oksijen tedavisi adeta evrensel bir tedavi yöntemi olarak görülmüş ve her hastalığı tedavi edebileceği düşünülmüştür.