Profesyonel Dalgıç Muayenesi

 Profesyonel dalgıç muayenelerinde dalgıçlardan istenen tetkikler:

 
1 - Solunum fonksiyon testi(Kliniğimizde yapılmaktadır)
2 - EKG(Kliniğimizde yapılmaktadır)
3 - Akciğer grafisi
4 - Her iki omuz, diz ve kalça grafisi
5 - Kan Tahlilleri:
a - Açlık kan şekeri
b - Tam kan sayımı
c - Karaciğer fonksiyon testleri(SGOT, SGPT,  Total biluribin, Direk biluribin, İndirek biluribin)
d - Böbrek fonksiyon testleri(Üre, Kreatinin)
e - Total kolesterol, LDL, VLDL, Trigliserid
6 - Tam idrar tahlili