Amatör Dalgıç Muayenesi

 Amatör dalgıç muayenelerinde dalgıçlardan istenen tetkikler:

1- Solunum fonksiyon testi(Kliniğimizde yapılmaktadır)

2- EKG(Kliniğimizde yapılmaktadır)

3- Akciğer grafisi

4- Kan tahlilleri:

a - Açlık kan şekeri 

b - Tam kan sayımı 

c - Karaciğer fonksiyon testleri(SGOT, SGPT,  Total biluribin, Direk biluribin, İndirek biluribin) 

d - Böbrek fonksiyon testleri(Üre, Kreatinin)

e - Total kolesterol, LDL, VLDL, Trigliserid

 
Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın.